ISOLERING MED CELLULOSE MODVIRKER SPREDNING AF BRAND

Lev sikkert og trygt med en cellulosebaseret isolering der beskytter mod brand. Kravene til isolering ift. brandsikring, reguleres af DIN og Euro-standarder og brandsikkerhedsbestemmelserne i bygningsreglementet. Climacell papirisolering opfylder kravene til brandsikker isolering, når det er installeret professionelt. I praksis viser Climacell sig faktisk at være bedre end andre isoleringsmaterialer, hvilket er dokumenteret i forskellige forsøg og klassificeringer af Climacell. De relevante standarder ift. isoleringsmaterialers modstandsevne under brandpåvirkning, yder ikke de isoleringsmaterialer, der er fremstillet af fornyelige ressourcer, fuld retfærdighed og kan forvirre forbrugere med deres terminologi. I praksis viser papirisoleringen fra Climacell, på trods af den som udgangspunkt brændbare råvare, en meget god brandmodstandsevne og yder derfor en høj grad af sikkerhed. I det følgende forklares hvilke egenskaber gør materialet til en brandsikker isolering.

Klassificering af cellulose som brandsiker isolering

Papirisoleringen fra Climacell er klassificeret i brandklasse B2 i henhold til DIN 4102. Med betegnelsen ”normal brændbarhed” hører det således i den bedste klasse af de som udgangspunkt brændbare materialer. Ifølge den mere detaljerede klassifikation fra EN ISO 9239-1, har papirisolering betegnelsen B-s2, d0 og er dermed et klasse A-materiale, som kan anvendes uden begrænsninger.
- B tildeles byggematerialer der klassificeres som brandmodstandsdygtige ”flamme resistent”.
- s2 (smoke 2) denne betegnelse tildeles materilaer der udvikler en begrænset mængde røg i tilfælde af brand.
- d0 (drops 0) denne betegnelse tildeles materialer der ikke danner brændende dråber eller partikler i tilfælde af brand.
På baggrund af denne klassificering kan altså fastslås, at papirisolering grundliggende har gode egenskaber i forhold til brandsikkerhed. Sammenligner man papirisolering med fx. polystyrol eller glasuld, der er brandklasse A, så viser sig hurtigt flere fordele. For eksempel udvikler cellulose isolering, i modsætning til førnævnte syntetiske isoleringsmaterialer, ikke giftig røg i tilfælde af brand og ofte udgør røgen en større fare for liv og levned end selve branden. Endvidere drypper isoleringsplader af polystyren og glasuld brændende materiale, når de udsættes for ekstrem varme og fremskynder dermed udviklingen af branden, som kan sprede sig med skræmmende fart. Dette sker ikke med papirisolering. Selv når papirisolering udsættes for ekstrem varme, herunder åben ild, drypper det ikke, hvorfor udviklingen af branden
bremses.

Brandsikker i 120 min. under påvirkning af direkte flammer

Under flere forsøg har man identificeret andre positive egenskaber ved ”brandsikker papirisolering”. Således holdt den tynde ydermur med Climacell papirisolering stand under direkte påvirkning af flammer i mere end 120 minutter. Vandkrystallerne, der er bundet til papirisoleringen, frigives, når de udsættes for varme og har en kølende og brandslukkende virkning. På papirisoleringens overflade dannes der, under påvirkning af brand, et lag kulstof, der virker som et beskyttende lag mod spredning af ilden. Samtidig modvirker manglen på oxygen i cellulosefibrenes faste struktur ligeledes brandens spredning.

Langsom spredning af brand

Brande spredes ikke kun via direkte flammer, men kan også spredes gennem overførslen af ekstrem varme fra den ene bygningsdel til den næste. Sammenlignet med andre byggematerialer, har cellulose en høj varmelagringskapacitet og en lufttæt struktur. Det betyder at varmeoverførslen via bygningsdele, der er isoleret med papirisolering, sker langsommere fra rum til rum og dermed bremses spredningen af branden. Papirisoleringens tæthed er endnu en egenskab, som bidrager til at forhindre spredning af ild i tilfælde af brand. Papirfibrene blæses ind i hulrummene, på den måde udfyldes huller, revner og sprækker og isoleringen forbliver tæt fordi papirisolering tilpasser sig evt. sætninger m.m. Se her for mere information om indblæsningsprocedurer. Ved anvendelse af papirisolering betyder isoleringslagets tæthed, som også bidrager til den gode isoleringseffekt, at tilførslen af ilt reduceres i tilfælde af brand. Revner og sprækker, som kan opstå ved isolering med plader eller batts, kan derimod have modsatte effekt, idet de nærmest fungerer som skorsten og dermed øger tilførslen af ilt gennem klimaskærmen og giver næring til ilden.