DET KAN NÆSTEN IKKE BLIVE MERE MILJØRIGTIGT

Undersøgelse bekræfter papirisoleringens fremragende ressourceeffektivitet

Cellulose_mit_niedrigstem_Primärenergiebedarf_VDI-StudieDet tyske ministerie for miljø, natur, bygge- og nuklear sikkerhed har bedt VDI (Verein Deutscher Ingenieure, dsv sammenslutningen af tyske ingeniører) gennemføre en analyse af de vigtigste isoleringsmaterialers ressourceeffektivet og analysen har nogle bemærkelsesværdige resultater (følg linket for at få adgang til rapporten i fuld længde på dansk: VDI publikationen. I undersøgelsen sammenholdes isoleringsmaterialers forbrug af energi ved fremstilling og bortskaffelse, med den mængde energi de kan bidrage til at spare, ved at reducere energiforbruget til opvarmning. I sammenligning med 29 andre, både konventionelle og økologiske, isoleringsmaterialer præsterer papirisolering simpelthen fremragende. ” Det med afstand mindste energiforbrug finder man ved løse papirfibre”. Climacell produceres siden juli 2014 udelukkende vha. elektricitet fra vandkraft, hvormed de i forvejen gode værdier fra analysen bliver endnu bedre. Isoleringen af ældre bygninger er en af de vigtigste brikker i spillet om at nå de politisk fremsatte klimamål i Tyskland. Ifølge det tyske Energiagentur (dena), er potentialet for energibesparelser i ældre og ikke-renoverede bygninger op til 80%. Opvarmning af bygninger står for mere en 30% af det samlede årlige energiforbug i Tyskland og set i lyset af det, bliver det enorme potentiale for energibesparelser tydeligt. Af samme årsag har man i Tyskland valgt at støtte renoveringsivrige husejere.

MEN bemærk det ”økologiske fodaftryk”

De forskellige støtteordninger har dog indtil videre ikke taget højde for de forskellige isoleringsmaterialers samlede ”økologiske fodaftryk” - fra fremstillingen af isoleringsmaterialet til bortskaffelsen efter demontering. Og her er der meget store forskelle mellem papirisolering og konventionelle isoleringsmaterialer. Isoleringsmaterialer, der er fremstillet af fornyelige ressourcer, så som climacell, har et bedre økologisk fodaftryk. Idet det er fremstillet af genanvendt avispapir, dvs som udgangspunkt genbrugt træ, er miljøbelastningen og forbruget af værdifulde ressourcer meget lille sammenlignet med syntetiske isoleringsmaterialer. Det var også konklusionen i analysen fra VDI.

Papirsiolering har det laveste forbrug af primær energi og et positivt CO2 regnskab

Climacell_mit_positiver_Co2_BilanzOgså med hensyn til CO2 regnskabet viser papirisolering og de andre isoleringsmaterialer, der er produceret af træ, de bedste resultater. Det er de eneste produkter, der viser en positiv CO2-saldo (dvs. de sparer mere CO2 end der er brugt i produktionen), fordi planterne mens de vokser optager CO2 fra luften, som lagres i isoleringsmaterialet i hele dets levetid. Selv hvis man medregner bortskaffelsen af isoleringen, viser papirisolering et udemærket CO2-regnskab. VDI publikationen fremhæver, at ”Papirisoleringens gode resultater er bemærkelsesværdige. Allerede ved fremstillingen udmærker det sig ved et ringe energiforbrug og viser herefter også ved betragtning af den samlede livscyklus, ved dennes afslutning, et tilgodehavende på ikke vedvarende primærenergi.” Intet andet isoleringsmateriale er så alsidigt og fleksibelt eller har samlet set bedre byggetekniske egenskaber. Papirisolering anvendes i dag oftere og oftere både i nybyggeri og ved renovering, til isolering af gulv, udvendig væg, indvendig væg samt loft og tag. Når isoleringsmaterialer blæses ind i en konstruktion eller ud på loft, er det muligt at isolere uden samlinger. Således opstår der ingen kuldebroer i forbindelse med revner eller sprækker. Selv når der er behov for meget tykke lag isolering, som fx når man bygger passivhuse, er det muligt at isolere hurtigt, nemt og billigt med papirisolering.

Ingen problemer med deponering, ingen ”Down-cycling”

Climacell er også miljøvenligt når det skal bortskaffes, dvs. når huse renoveres igen eller nedrives helt. Konventionelle isoleringsmaterialer kan i bedste fald granuleres og genforarbejdes med formindsket råstofkvalitet. Alternativt skal de bortskaffes som farligt affald, hvilket ofte er dyrt. Papirisolering kan bare suges ud af bygningen igen og genanvendes eller komposteres.

Godkent råvare af genbrugsmateriale sikrer en ensartet kvalitet

Til fremstilling af papirisoleringen fra climacell anvendes overskudsaviser, der ikke har været omdelt. Det er kun rene aviser, som er blevet godkendte, der kommer med i produktionen, for at sikre en ensartet høj kvalitet i det færdige isoleringsmateriale.