BEDRE LYDISOLERING

Papirisolering har meget gode lyddæmpende egenskaber og bidrager til en bedre lydisolering af bygninger.

Forbedret lydisolering med cellulose

En uforstyrret hverdag i eget hjem

Sådan forbedres lydisolering med papirisolering og vægbeklædninger

Støj er blevet en reelt problem. Bliver man konstant udsat for støj, kan det få alvorlige helbredmæssige konsekvenser i det lange løb. Bedre lydisolering bør derfor ikke betragtes som et luksusproblem når der bygges eller renoveres, idet det er en vigtig faktor når det drejer sig om bedre boligkomfort og en sund livstil. Fordi papirisolering har gode lydabsorberende egenskaber, kan det især anbefales når man ønsker en forbedring af lydniveauet.

Lyd eller Larm - Volumen er ikke altid udslagsgivende

Hvordan man opfatter støj, er ikke bare afhængigt af volumen, men også af typen af støj, tidspunktet på dagen og mange andre faktorer. Således opfattes høj musik i egen dagligstue som stimulerende, mens bassens brummen fra naboens bolig opfattes som forstyrrende. Støj fra fx varmeanlæg/aircondition lægger man sjældent mærke i løbet af dagen, men den kan føre til urolig nattesøvn. Ift. lydisolering er det derfor naturligvis hensigten at reducere eller fjerne uønsket støj så meget som muligt.

Luftlyd og trinlyd - Sådan transmiteres lyd

Der findes to typer lyd, luftlyd og trinlyd. Trinlyd frembringes, når faste komponenter bliver sat i svingninger, det kan fx være banken eller lyden af trin, som transmitteres gennem vægge og gulve. Luftlyd kan stamme fra tale, højtalere eller maskiner, det opstår når luften sættes i svingninger og transmitterer lyd. Trinlyd udsendes også som luftbåren lyd, som via luften når frem til øret. Omvendt kan luftlyd også omdannes til trinlyd, når det rammer vægge eller loft. Via bygningsdele kan lyden derefter transmitteres til et tilstødende rum, hvor den igen afgives til luften. Forbedringer af lydisoleringen kan ske mellem rummene, idet man reducerer transmissionen af trinlyd, eller i selve rummet, ved at øge absorberingen af lyd og dermed forbedre rummets akustik, eksempelvis idet forstyrrende efterklang reduceres eller elimineres helt.

Lyd i ”eget” hhv. ”fremmede” Rum

Der skelnes mellem ekstern støj - fx. fra trafikken, omkringliggende virksomheder eller naboer - og intern støj, fx fra børneværelset, boligens el-installationer, vamepumper osv. Man kan også tale om ”det private rum”, dvs. lokalerne inden for egne fire vægge, og fra ”det offentlige rum”, f.eks omkringliggende lejligheder og huse.

Reducering af støjudvikling - Forbedring af absorbering af støj

I forhold til støjreducering i ”eget” rum er der fokus på de tiltag, der arbejder med udvikling og absorbering af støj. Der findes systemer til absorbering af lyd, der er egnet til dette formål. Eksempelvis anvendes ofte skummåtter i lydstudier eller private festlokaler. Når det drejer sig om private dagligstuer og værelser er skummåtter dog et mindre oplagt valg. Her er vægbeklædningen fra Climacell ”akust” en bedre løsning. Climacell ”akust” kan sprøjtes direkte på vægge og lofter, og det færdige resultat ligner til forveksling savsmuldstapet. Dette isoleringsprodukt kan males i stort set alle farver og giver dermed frit spil i forhold til indretningen. De naturlige cellulosefibre har en meget god evne til at absorbere lyd. Dermed reduceres efterklangstiden, lyden bliver mere behagelig og man vil tydeligt kunne mærke en bedre taleforståelighed.

Ift. det fremmede rum: Bedre støjreducering ved hjælp af lydisolering

Når støj mellem uafhængige boliger skal reduceres, fokuseres som regel på lydisolering. Her kan man arbejde med strukturelle inddelinger, høj densitet i bygningsdelene eller opbygning af forsatskonstruktioner. Yderligere lydisolering er især vigtig ved moderne letvægtskonstruktioner, hvor hulmursisolering ved indblæsning med Climacell ”S” har vist sig at en være god løsning.

Grundlæggende anbefaling mht. planlægning: DS 490 og SBi-243

I Danmark er bestemmelserne om det akustiske indeklima i BR10 grundlæggende formuleret som funktionskrav, hvilket betyder, at formuleringen af kravteksten ikke rummer konkrete grænseværdier. Funktionskravet for boliger anses for opfyldt, når de udføres som klasse C ifølge DS 490, Lydklassifikation af boliger. Derudover har SBi udgivet en serie anvisninger med fokus på lydisolering, SBi-anvisning 237 og 243 - 245. Vil man sikre sig en tidssvarende og bedre lydisolering i et nybyggerí, er det stadigt nødvendigt at aftale dette med entreprenøren. Ved renovering af eksisterende bygninger anbefales, at man lydisolerer som anbefalet i SBi-anvisning 243.