CLIMACELL SOM LUFTTÆTNING

Lufttætheden af en bygning fremmes væsentligt ved anvendelse af papirisolering, fordi papirfibergranulat på grund af materialets tæt sammenfiltrede struktur har en høj densitet. Det er derfor umuligt for luft at trænge igennem. Forarbejdningen af materialet dvs. indblæsning i hulrum spiller her ligeledes en rolle. Ved at blæse isoleringen ind, udfylder fibrene alle hulrum, selv mindre sprækker, hvorfor man ikke oplever fejl i tilskæringer og deraf følgende problemer med lufttætheden, som det ofte forekommer ved isolering med batt eller plader.

climacell udligner byggekomponenters bevægelser

Ved indblæsning filtres cellulose sammen til et tæt elastisk lag. Det har endnu en fordel ift. isoleringsmaterialer i plader, som er vigtig for den fortsatte tæthed i isoleringsmaterialet. Tagspær og andre byggekomponeneter af træ ”arbejder”, det vil sige at de kan slå sig pga. temperaturforskelle og forskelle i luftfugtigheden. Mens det elastiske lag papirisolering tilpasser sådanne bevægelser i det øvrige bygningsmateriale, kan der opstå revner og sprækker ved anvendelse af isoleringsbatt eller -plader. Dermed kan der dannes kuldebroer og ske en forringelse af lufttætheden.

Cellulose isolerer præcist uden huller, sprækker og utætheder

Lufttætheden er et vigtigt kriterie for, hvor effektiv varmeisoleringen er i husenes vægge og på lofterne. Den tyske energispareforordning (EnEV) 2014 siger. ”Nye bygninger skal opføres således, at den varmeoverførende overflade inkl. samlinger holdes tæt over tid, jvf. alment godkendte teknikker.” Dette kan bl.a. sikres med en passende isolering. Dog findes der flere faktorer, der spiller en afgørende rolle for isoleringens vedvarende funktion og høje kvalitet, så som varmeledningsevnen og varmekapaciteten. Læs mere herom under isolering mod kulde og varme.